คณะกรรมการวิชาการวิชาการวันพุธ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดประชุมวิชาการเรื่อง "ภาวะผู้นำ" วิทยากรโดย คุณมาริษา สมบัติบูรณ์ หัวหน้าฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 8.30-12.00 น ณ. ห้องประชุมาพิสิฎฐ์ อาคาร 89 พรรษาฯ ชั้น 4 โดยมีวัตุประสงค์เพื่อให้บุคลากร สามารถนำความรู้ความเข้าใจไปใช้ในการพัฒนาตนเอง

 

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 16:08 น.)

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช