ห้องตรวจเวชปฏิบัติทั่วไป

           ตรวจรักษาผู้ป่วยโรคทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปเช่น  โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูง โรคแผลในกระเพาะอาหาร โรคกรดไหลย้อน  ไข้หวัด  ท้องร่วง และโรคอื่นๆที่ยังไม่สามารถระบุสาเหตุของโรคได้ชัดเจน ผู้ป่วยใหม่ที่ไม่มีใบส่งตัว ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบบี ไข้หวัดใหญ่ หัด หัดเยอรมัน และบาดทะยัก

คลินิกโรคความดันโลหิตสูงให้บริการทุกวันอังคาร เวลา13.00-16.30 น.

โทรศัพท์ติดต่อสอบถาม 043-363637, 043-363702

 • เปิดให้บริการทุกวันราชการ เวลา 07.00
 • เปิดรับบัตรเวลา 07.00  (อาจปิดรับบัตรก่อนเวลาปกติในวันที่มีผู้รับบริการจำนวนมากตามความเหมาะ
  วัน เวลา 08.30-12.00 น. เวลา 13.00-16.30 น.  คลินิกเฉพาะโรค
  จันทร์ ตรวจโรคทั่วไป - ตรวจโรคทั่วไปและติดตามผลการตรวจช่วงเช้า
  อังคาร ตรวจโรคทั่วไป - คลินิกความดันโลหิตสูง                                             - ตรวจโรคทั่วไปและติดตามผลการตรวจช่วงเช้า
  พุธ ตรวจโรคทั่วไป - ตรวจโรคทั่วไปและติดตามผลการตรวจช่วงเช้า
  พฤหัสบดี ตรวจโรคทั่วไป - ตรวจโรคทั่วไปและติดตามผลการตรวจช่วงเช้า
  ศุกร์ ตรวจโรคทั่วไป - ตรวจโรคทั่วไปและติดตามผลการตรวจช่วงเช้า
  ster;line-height:normal'>สม)
 • 22222