ขอเชิญร่วมกิจกรรม งานสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย รวมใจชาว ICU
ณ บริเวณหน้าห้องผู้ตรวจการแผนกการพยาบาลผู้ป่วยระยะวิกฤต 1 อาคาร สว. ชั้น 6 
วันที่ 11 เมษายน 2562