ร่วมกิจกรรมประกวดเทพีสงกรานต์

ได้รับรางวัลที่รองอันดับ 2 เทพีสงกรานต์ 2562