งานปีใหม่และงานวันเด็กสำหรับเด็กป่วย

CHI6

วันที่ 9 มกราคม 2563 แผนกการพยาบาลกุมารเวชกรรมร่วมกับภาควิชากุมาร

 ได้จัดกิจกรรมงานปีใหม่และงานวันเด็กสำหรับเด็กป่วย  โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 

มีผู้เข้าร่วมกิจจกรมมากมายทั้งผู้ป่วยเด็กและญาติ บุคลากร และผู้ที่สนใจจากหน่วยงานอื่นๆ

CHI2CHI1CHI5CHI7CHI11CHI4CHI10