ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งทางวิชาการ80BC9A52 8654 462D 90B1 6EAE25804C22

นางสาวสุกัญญา จันหีบ หอผู้ป่วยเคมีบำบัด 5จ ตำแหน่ง พยาบาลปฎิบัติการ เลื่อนระดับเป็น พยาบาลชำนาญการ