สงกรานต1

สงกรานต์ สราญสุข อนุรักษ์ประเพณี

เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ แผนกการพยาบาลบำบัดพิเศษ ได้จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ เพื่อสืบสานประเพณีไทย รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ณ หอประชุมแผนกการพยาบาลบำบัดพิเศษ

สงกรานต2

สงกรานต3

สงกรานต4

สงกรานต5

สงกรานต6

สงกรานต7