บุคลากรคณะแพทยสาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมมอบความสุข แพทยศาสตร์สัมพันธ์ประจำปี 2564   50 ปี บ้านที่ชื่อ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้บุคลากรคฯะแพทยศาสตร์เข้าการประกวดคลิปวีดีโอร้องเพลง ประกวดคลิปวีดีโอต่างๆ เจ้าหน้าที่ห้องตรวจหู คอ จมูก แผนกการพยาบาลผู้ป่วยนอก ส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย และได้รับรางวัลดังนี้

1. รางวัลชนะเลิศประกวดร้องเพลง 

      นางธิดารัตน์ ตาบุดดา  ผู้ช่วยพยาบาลชำนาญงาน

2. รางวัลชมเชยประกวดคลิปวีดีโดคณัแพทยศาสตร์   

     นางปรินดา  วุฒิสาร    พยาบาลชำนาญการพิเศษ

     นางทิวาพร ภูต้องใจ    พยาบาลชำนาญการ

     นางชลจิต บุษราคัม    พยาบาลชำนาญการ

     นางทิพวรรณ ยอยรู้รอบ  พยาบาลชำนาญการ

     นางธิดารัตน์ ตาบุดดา    ผู้ช่วยพยาบาลชำนาญงาน