แผนกการพยาบาลผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลศรีนครินทร์ เข้าร่วมงาน “ ขอนแก่นรวมพลังสร้างสุขภาพ เดิน วิ่ง ปั่น เทิดไท้องค์ราชา”ในวันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562 ณ สวนสาธารณะบึงทุ่งสร้าง จังหวัดขอนแก่น