แผนกการพยาบาลผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ออกหน่วยตรวจร่างกายนักเรียนศูนย์รัตนาภา จังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 11 กรกฏาคม 2562