Display #
Title Author Hits
เจ้าหน้าที่แผนกการพยาบาลผู้ป่วยนอกร่วมเดินขบวนหากเบ็งในวันลอยกระทง tidarat 320
ชาว OPD ร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น tidarat 340
ชาว OPD ร่วมกิจกรรมงานวันล้างมือโลก 15 ต.ค.2563 ธิดารัตน์ ตาบุดดา 264
พนักงานการแพทย์ opd ประชุมรับฟังนโยบายจากผู้บริหารแผนกการพยาบาลผู้ป่วยนอก tidarat 266
ผู้ช่วยพยาบาลแผนกการพยาบาลผู้ป่วยนอกเข้าร่วมประชุมรับฟังนโยบายการบริหารงาน ธิดารัตน์ ตาบุดดา 317
ขอแสดงความยินดี รางวัลพยาบาลดีเด่น ประจำปี 2563 tidarat 556
งานบริการพยาบาลจัดงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ tidarat 412
ห้องตรวจหู คอ จมูก จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องเครื่องมือเฉพาะทางหู คอ จมูก แก่จนท.ใหม่ tidarat 472
ภาควิชาโสต ศอ นาสิก จัดงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณ tidarat 258
ส่องกล้องตรวจโพรงจมูกไม่น่ากลัวอย่างที่คิด tidarat 363