Display #
Title Author Hits
เจ้าหน้าที่แผนกการพยาบาลผู้ป่วยนอกร่วมเดินขบวนหากเบ็งในวันลอยกระทง tidarat 349
ชาว OPD ร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น tidarat 361
ชาว OPD ร่วมกิจกรรมงานวันล้างมือโลก 15 ต.ค.2563 ธิดารัตน์ ตาบุดดา 291
พนักงานการแพทย์ opd ประชุมรับฟังนโยบายจากผู้บริหารแผนกการพยาบาลผู้ป่วยนอก tidarat 289
ผู้ช่วยพยาบาลแผนกการพยาบาลผู้ป่วยนอกเข้าร่วมประชุมรับฟังนโยบายการบริหารงาน ธิดารัตน์ ตาบุดดา 347
ขอแสดงความยินดี รางวัลพยาบาลดีเด่น ประจำปี 2563 tidarat 587
งานบริการพยาบาลจัดงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ tidarat 434
ห้องตรวจหู คอ จมูก จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องเครื่องมือเฉพาะทางหู คอ จมูก แก่จนท.ใหม่ tidarat 495
ภาควิชาโสต ศอ นาสิก จัดงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณ tidarat 279
ส่องกล้องตรวจโพรงจมูกไม่น่ากลัวอย่างที่คิด tidarat 396