.

                           การเปิดให้บริการ  เปิดบริการเวลา 8.30-16.30น ในเวลาราชการ

 

หมายเหตุ ห้องตรวจเปิดรับบัตร ตั้งแต่เวลา 07.00น.ถึงเวลา 11.00น