1581062740740

โครงการ open house

& open heart

เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการติดเชื้อ

ในโรงพยาบาล ของคณะกรรมการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ

แผนกการพยาบาลผู้ป่วยระยะวิกฤต ประจำปี 2563 

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563  ครั้งที่ 1 

1581062731746

 

 

 

 

 

 

1581062733092

1581062735570

1581062737869

1581062739105