11111232832

 

ข้อมูลหน่วยงาน

หน่วยบริการปฐมภูมิ 123มข. เริ่มเปิดให้บริการ วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2557 รับผิดชอบนักศึกษาสายวิทยาศาสตร์สุขภาพและบุคลากรที่พักอาศัยในบ้านเลขที่123 มข.หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น สถานที่ตั้งหน่วยบริการอยู่ในสำนักงานหอพักวรเรสซิเดนซ์ หรือหอพักแปดหลัง เบอร์โทรที่สามาถรถติอต่อ 043203455 

บุคลากร

123

ตารางการให้บริการ

200

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

555

{2310}

สื่อความรู้สุขภาพ

 7777

Tab Title 2

Your text...