ภาพกิจกรรมการสัมมนาแผนฯประจำปี 2562

 วันที่ 5- 6 กุมภาพันธ์ 2562และวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2562

ณ ภูวนาลี รีสอร์ท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

 

เร็ว ๆ นี้