เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม  2563  อาจารย์ ฐาปนวงศ์ มิตรสูงเนิน และหน่วยควบคุมการติดเชื้อ  โรงพยาบาลศรีนครินทร์  ให้เกียรติทบทวนและฝึกซ้อมการใส่ชุด PPE  ให้กับสูติแพทย์และพยาบาลห้องคลอด เตรียมความพร้อมในการดูแลสตรีตั้งครรภ์ที่เสี่ยงต่อไวรัส COVID-19 

สไลด9