วันที่ 29 ธค. 2564  คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร  แผนกการพยาบาลสูตินรีเวชกรรม จัดกิจกรรม Journal club  ณ ห้องบรรยาย 2  อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์คลินิก  มี 3 หน่วยงานที่นำเสนอ Journal ดังต่อไปนี้

- หอผู้ป่วย 5ข นำเสนอ เรื่อง  Nonsurgical Management  of  Ectopic Pregnancy " ( แปล การรักษา ภาวะตั้งครรภ์นอกมดลูกโดยการไม่ผ่าตัด  ) 

- ห้องคลอด นำเสนอ เรื่อง  " Labor and Delivery guidance for Covid-19   " ( แปล  ข้อปฏิบัติในการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อโควิด-19 ในระยะเจ็บครรภ์และระยะคลอด ) 

- หน่วยวางแผนครอบครัว นำเสนอ เรื่อง "Footbath as a safe, simple, and nonpharmacological method to improve sleep quality of menopausal women "  ( แปล ผลของการแช่เท้าในน้ำอุ่นต่อการเพิ่มคุณภาพในการนอนของสตรีวัยหมดประจำเดือนวิธีที่ปลอดภัย ทำได้ง่าย ไม่ต้องใช้ยา)

JC 2565