วันที่ 17 มิถุนายน 2565 งานการพยาบาลสูติ-นรีเวชกรรม มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการคลินิกบริการฯ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ เข้าเยี่ยมตรวจหน่วยงาน ให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้ดีมากยิ่งขึ้นไป