เอกสาร/แบบฟอร์มต่างๆ

คู่มือต่างๆ  

 คู่มือการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ 

          

ระเบียบปฏิบัติการจัดการขยะใน รพ. ปี 2564 

แบบคัดกรองผู้ป่วยเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ

         

แบบตรวจสอบขั้นตอนการทำ Swab for  Covid 

แนวทางการส่งตรวจ PCR for COvid-19

         

 แนวทางการทำความสะอาดลิฟท์หลังเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

แนวทางคัดกรองผู้ป่วยนอกที่มีอาการสงสัย PUI

         

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงของผู้ป่วยที่สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยโควิด-19 

แนวทางการใช้ห้อง SCG

        

แบบคัดกรองผู้ป่วยสงสัยโรคติดต่อทางเดินหายใจ

 

โปสเตอร์/ป้าย

โปสเตอร์
 
ป้ายต่างๆ
 
     

 

QR code การสวม-ถอด PPE

QR code สื่อการเรียนรู้การสวม-ถอด PPE


อ.สมศักดิ์ เทียมเก่า