• คู่มือการดูแลตนเอง เรื่อง โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดมัยอีลอยด์
  • คู่มือการดูแลตนเอง เรื่อง โรคสมองเสื่อม
  • คู่มือการดูแลตนเอง เรื่อง โรดเอดส์