วันที่ 16 ธันวาคม 2560

เตรียมจัดสัมมนาที่หนองคาย

เตรียมทำ specific competency

ฝึกลงข้อมูลใน IT nurse

ในโอกาสนี้มีการเลี่ยงอาหารกลางวัน