วันที่ 28 กันยายน 2562 เวลา 18.00-22.00 น. ณ โรงแรมราชาวดี รีสอทร์ หน่วยการพยาบาลเฉพาะทางร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาวิชาชีพ คณะกรรมการทรัพยากรบุคคล และ หน่วยการพยาบาลขั้นสูง จัดงานแสดงมุฑิตาจิตแด่นางพนอ เตชะอธิก รองฯฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ผู้เกษียณอายุราชการ ภายใต้ชื่องาน “ร้อยความรักถักทอใจ สานสายใยมุฑิตา” ซึ่งได้รับเกียรติจาก นางนิภาพรรณ ฤทธิรอด ผู้ช่วยฯ ด้านการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลเป็นประธานกล่าวแสดงความชื่นชมและขอบคุณผู้เกษียณอายุ  โดยมี คณะผู้บริหาร อดีตผู้บริหาร คณาจายร์คณะพยาบาลศาสตร์ มข. และบุคลากร เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุ ที่ได้สร้างสมคุณงามความดีไว้ ภายในงานประธานในพิธีได้มอบของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุ การแสดงและถ่ายภาพร่วมกัน