รายงานแผนการดำเนินงาน งานบริการพยาบาล ปี2564

Poster 2P Safety โดย คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ

     วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 เวลา 7.45 น. ณ ลานชั้น 1 อาคารกัลยาณิวัฒนานุสรณ์ (กว.) ผู้บริการคณะแทพยศาสตร์ ผู้บริหารทางการพยาบาลและบุคลากรร่วมส่งแรงใจเพื่อส่งบุคลากรไปปฏิบัติงานในสถานการณ์โควิด-19 ณ.โรงพยาบาลสนาม (โรงพยาบาลบุษราคัม) อาคารชาแลนเจอร์3 อินเพลส เมืองทองธานี ซึ่งจะปฎืบัติงานระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม-1 มิถุนายน 2564 จำนวน 9 คน ดังภาพกิจกรรม

{gallery}nurse/activity/n_covid{/gallery}

Design by jvgtheme Powered by Warp Theme Framework