ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล

Poster 2P Safety โดย คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ

         วันที่ 11 เมษายน  2567 เวลา 9.00-12.00 น  ณ บริเวณห้องบรรยาย2 บุคลากรฝ่ายการพยาบาล  พร้อมกันมาร่วมสืบสานขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย เนื่องในวันสงกรานต์ มีผู้บริหารจากฝ่ายการพยาบาลทั้งอดีตและปัจจุบัน กล่าวอวยพรและสวัสดีปีใหม่แบบไทยแก่บุคลากร ซึ่งมีผู้ร่วมกิจกรรมทั้งหมดประมาณ 400 คน

Design by jvgtheme Powered by Warp Theme Framework