ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล

Poster 2P Safety โดย คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ

    วันที่ 28 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 - 12.00 น.ณ ห้องประชุม 89 พรรษาฯ สมเด็จย่า ฝ่ายการพยาบาลจัดพิธี มอบใบประกาศนียบัตร และปัจฉิมนิเทศ โครงการ ฝึกอบรมระยะสั้นทางการพยาบาล ผู้ใหญ่ ประจำปี 2567 (จำนวน 8 หลักสูตร) โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.คัชรินทร์  ภูนิคม (รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ฝ่ายการแพทย์) เป็นประธาน มอบใบประกาศนียบัตร และกล่าวปัจฉิมนิเทศ และ พว.เบญจมาศ จันทร์นวล  หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล มอบช่อดอกไม้แสดงความชื่นชมยินดี

Design by jvgtheme Powered by Warp Theme Framework