รายงานแผนการดำเนินงาน งานบริการพยาบาล ปี2564

Poster 2P Safety โดย คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ

         วันที่ 9 กันยายน 2560 เวลา 18.00-22.00 น. ณ โรงแรมพลูแมน จังหวัดขอนแก่น งานบริการพยาบาล จัดกิจกรรม "ร้อยใจรักมั่น ผูกพันนิรันดร" เพื่อแสดงมุทิตาจิต ผู้เกษียนอายุราชการ ปี 2560 ในโอกาสนี้ รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ประธานในพิธีได้กล่าวเปิดงาน  พร้อมแสดงมุทิตาจิตและยกย่องเกียรติคุณแด่ผู้เกษียณอายุราชการ  ที่ไม่เพียงปฏิบัติราชการอย่างเต็มกำลังความสามารถ แต่ยังได้สร้างสมคุณงามความดีไว้ให้กับงานบริการพยาบาลและคณะแพทยศาสตร์  สำหรับผู้เกษียณอายุก็ได้กล่าวแสดงความรู้สึกและความประทับใจระหว่างการปฏิบัติงาน  พร้อมกล่าวคำอำลา  โดยมีคณะผู้บริหาร  เจ้าหน้าที่ และผู้เกษียณอายุทั้งในปีนี้และปีที่ผ่านๆมา เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก มีการแสดงของบุคลากร จากแผนกการพยาบาลในชุดต่างๆ  ในตอนท้ายประธานในพิธีได้มอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณอายุราชการ และผู้เข้าร่วมงานก็ได้ร่วมกันมอบดอกไม้แสดงมุทิตาจิต  พร้อมถ่ายภาพหมู่ร่วมกับคณะผู้เกษียณอายุราชการ บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและผูกพัน ซึ่งในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการจากแผนกการพยาบาลอายุรกรรมทั้งสิ้น 19 ท่าน

Design by jvgtheme Powered by Warp Theme Framework