ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล

Poster 2P Safety โดย คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ

     งานบริการพยาบาลได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วันพยาบาลสากล ภายใต้หัวข้อเรื่อง "พยาบาลเสียงแห่งพลัง: สุขภาพเป็นสิทธิมนุษยชน" (Nurses: A Voice to Lead-Health is a Human Rigth) ในวันที่ 15-18 พฤษภาคม 2561 เวลา 8.00-12.00 น ณ บริเวณใต้อาคารหอผู้ป่วย 2ก โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อให้ผู้บริหารองค์กรพยาบาล ผู้บริหารสถาบันทางการพยาบาล และพยาบาลได้ร่วมกันเพื่อเป็นเสียงปห่งพลัง นำมาซึ่งสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี มีบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 200 คน

Design by jvgtheme Powered by Warp Theme Framework