รายงานแผนการดำเนินงาน งานบริการพยาบาล ปี2564

Poster 2P Safety โดย คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ งานบริการพยาบาล

    วันที่ 7 กันยายน 2562 เวลา 18.00-22.00 น. ณ โรงแรมพลูแมน ราชาออคิด จ.ขอนแก่น  งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จัดงานมุฑิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2562 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานกล่าวสุนทรวาทีรำลึก เชิดชูเกียรติแสดงมุทิตาจิต และของที่ระลึก แก่ผู้เกษียณอายุราชการ และนางสาวกาญจนา สึกมะจารึก หัวหน้างานบริการพยาบาล กล่าวสุนทรวาทีแสดงความรู้สึกในนามตัวแทนผู้เกษียณอายุราชการ โดยมีผู้เกษียณอายุราชการทั้งหมด 38 คน

 

Design by jvgtheme Powered by Warp Theme Framework