รายงานแผนการดำเนินงาน งานบริการพยาบาล ปี2564

Poster 2P Safety โดย คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ

   วันที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 07.00-12.00 น. ณ บริเวณห้องตรวจผู้ป่วยนอก หน้าร้านสวัสดิการ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น งานบริการพยาบาลร่วมกับจังหวัดขอนแก่นจัดงาน "เทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ วันสงคมสงเคราะห์แห่งชาติ และวันอาสาสมัครไทย" เพื่อเทิดพระเกียรติ และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี ที่ทรงมีพระเมตตาเสียสละและอุทิศพระวรกาย ในการปฏิบัติภารกิจ การดูแล สุขภาพพลามัยของประชาชน โดยได้รับเกียรติจาก นายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดประมาณ 600 คน

Design by jvgtheme Powered by Warp Theme Framework