รายงานแผนการดำเนินงาน งานบริการพยาบาล ปี2564

Poster 2P Safety โดย คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ งานบริการพยาบาล

      วันที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมกวี-ทังสุบุตร คณะกรรมการสารสนเทศทางการพยาบาล งานบริการพยาบาล จัดอบรม เรื่อง "การ Upload ข้อมูลในเว็บไซต์" เพื่อให้คณะกรรมการและบุคลากรที่รับผิดชอบด้านสารสนเทศมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถ Upload ข้อมูลในเว็บไซต์ได้ และนำเสนอข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ให้ทันสมัยอยู่เสมอ วิทยากรโดย พว.สุดถนอม กมลเลิศ พยาบาลชำนาญการพิเศษ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด จำนวน 18 คน

Design by jvgtheme Powered by Warp Theme Framework