รายงานแผนการดำเนินงาน งานบริการพยาบาล ปี2564

Poster 2P Safety โดย คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ งานบริการพยาบาล

   วันที่ 8-16 มิถุนายน 2563 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมมิตรภาพ งานบริการพยาบาลจัดกิจกรรมปฐมนิเทศน์บุคลากรใหม่ทุกระดับ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มปฏิบัติงาน โดยได้รัยเกียรติจาก รศ.นพ.ทรงศักดิ์ เกียรติชูสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ กล่าวเปิดงาน และ นางสาวธารินี เพชรรัตน์ หัวหน้างานบริการพยาบาล กล่าวรายงาน โดยมีบุคลากรใหม่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดจำนวน 90 คน

 

Design by jvgtheme Powered by Warp Theme Framework