รายงานแผนการดำเนินงาน งานบริการพยาบาล ปี2564

Poster 2P Safety โดย คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ งานบริการพยาบาล

วันที่ 24 กรกฏาคม 2563 เวลา 8.30 น ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางสาวธารินี เพชรรัตน์ หัวหน้างานบริการพยาบาล ร่วมแสดงความชื่นชมยินดีกับผู้จบหลักสูตรอบรมเฉพาะทางวิกฤตผู้ใหญ่ รุ่นที่ 16

Design by jvgtheme Powered by Warp Theme Framework