รายงานแผนการดำเนินงาน งานบริการพยาบาล ปี2564

Poster 2P Safety โดย คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ งานบริการพยาบาล

     

       วันที่ 24 กรกฏาคม 2563 เวลา 8.30 น ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางสาวธารินี เพชรรัตน์ หัวหน้างานบริการพยาบาล ให้เกียรติเปิดงาน การอบรม เรื่องการพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วยไตวาย ประจำปี 2563 

 

Design by jvgtheme Powered by Warp Theme Framework