รายงานแผนการดำเนินงาน งานบริการพยาบาล ปี2564

Poster 2P Safety โดย คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ

     วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.00 น ณ บริเวณแผนกการพยาบาลผู้ป่วยนอก รศ.นพ.ทรงศักดิ์ ชูเกียรติสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ และนางสาวธารินี เพชรรัตน์ หัวหน้างานบริการพยาบาล รับบริจาค Face Shield จำนวน 300 ชิ้น  และเครื่องพ่นละอองฝอย ULV จำนวน 2 เครื่อง จากผู้มีอุปการะคุณ (นายปรีชา นางอรพิน สกุลธรรมโรจน์)

Design by jvgtheme Powered by Warp Theme Framework