รายงานแผนการดำเนินงาน งานบริการพยาบาล ปี2564

Poster 2P Safety โดย คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ

       วันที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม กว. ชั้น 7 นางสาวธารินี เพชรรัตน์ หัวหน้างานบริการพยาบาล นางสาวรังษี ฆารไสว รองหัวหน้างานฯฝ่ายวิชาการ นางสมสมัย ศรีประไหม ผู้ช่วยหัวหน้างานฯด้านวิชาการ และทีมผู้บรหาร ให้เกียรติต้อนรับและเปิดงาน การอบรมระยะสั้นทางการพยาบาล สาขาการพยาบาลผป.มะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัดหลักสูตร 1 เดือน และ สาขาปริศัลยกรรม เฉพาะสาขา รุ่นที่ 2

Design by jvgtheme Powered by Warp Theme Framework