รายงานแผนการดำเนินงาน งานบริการพยาบาล ปี2564

Poster 2P Safety โดย คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ

     วันที่ 29 สิงหาคม 2563 เวลา 18.00-22.00 น. ณ โรงแรมพลูแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด งานบริการพยาบาล จัดงาน "ร้อยดวงใจ รวมดวงใจ สานสายใย ความผูกพัน" เพื่ออำลาชีวิตราชการสำหรับผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2563 ด้วยการร่วมแสดงมุทิตาคารวะ ในโอกาสนี้ รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประธานในพิธีได้กล่าวเปิดงาน  พร้อมแสดงมุทิตาจิตและยกย่องเกียรติคุณแด่ผู้เกษียณอายุราชการ  ที่ไม่เพียงปฏิบัติราชการอย่างเต็มกำลังความสามารถ แต่ยังได้สร้างสมคุณงามความดีไว้ให้กับหน่วยงาน  สำหรับตัวแทนผู้เกษียณอายุก็ได้กล่าวแสดงความรู้สึกและความประทับใจระหว่างการปฏิบัติงาน  พร้อมกล่าวคำอำลา  โดยมีคณะผู้บริหาร  เจ้าหน้าที่ และผู้เกษียณอายุทั้งในปีนี้และปีที่ผ่านๆมา เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก นอกจากนั้น  ภายในงานยังมีการจัดฉายวิดีทัศน์เรื่องราวความประทับใจของผู้บริหาร/หน่วยงานและเพื่อนร่วมงานที่มีต่อผู้เกษียณอายุราชการ มีการแสดงของบุคลากร  ในตอนท้ายในพิธีได้มอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณอายุราชการ และผู้เข้าร่วมงานก็ได้ร่วมกันมอบดอกไม้แสดงมุทิตาจิต  พร้อมถ่ายภาพหมู่ร่วมกับคณะผู้เกษียณอายุราชการ ซึ่งในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการ งานบริการพยาบาลทั้งสิ้น 40 ท่าน

Design by jvgtheme Powered by Warp Theme Framework