รายงานแผนการดำเนินงาน งานบริการพยาบาล ปี2564

Poster 2P Safety โดย คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ

      วันที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 7.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมมิตรภาพ งานบริการพยาบาลจัดงาน “ความดีงามที่ยั่งยืน”เนื่องในวาระครบรอบ 45 ปี เพื่อเป็นรำลึกถึงการก่อตั้งงานบริการ ประวัติความเป็นมา โดยได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธี กิจกรรมประกอบด้วย พิธีสงฆ์ถวายภัตตาหารเช้าเพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่บุคลากรที่ล่วงลับ การจัดนิทรรศการประวัติการก่อตั้งและความภาคภูมิใจของแผนกการพยาบาลต่างๆ การบรรยาย เสวนา ทิศทางการพัฒนางานบริการพยาบาลที่ยั่งยืนจากอดีตถึงปัจจุบันและอนาคต โดยมีผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมงานประมาณ 500 คน ดังภาพกิจกรรม 

 

Design by jvgtheme Powered by Warp Theme Framework