รายงานแผนการดำเนินงาน งานบริการพยาบาล ปี2564

Poster 2P Safety โดย คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ

    วันที่ 21 ธันวาคม 2563  เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม 89 พรรษาสมเด็จย่าฯ คณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์  จัดอบรม “โครงการพัฒนาการให้บริการผู้ป่วยต่างชาติในโรงพยาบาล (Training for Hospitality of International HospitalProject)”  วัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรให้บริการแก่ผู้รับบริการชาวต่างชาติอย่างมิตรภาพ ครบวงจรและมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล กล่าวเปิดงาน โดน นางสาวธารินี เพชรรัตน์ หัวหน้างานบริการพยาบาล วิทยากรโดย นางดวงสมร ชาญกว้าง  หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีบุคคลากรเข้าร่วมประมาณ 50 คน

Design by jvgtheme Powered by Warp Theme Framework