Up

แบบฟอร์มต่างๆของงานบริการพยาบาล

Assessment Form Adult พ75-0001)
Assessment Form (พ.75)
Assessment Form Adult สูติ-นรีเวช(พ75-0002)
แนวปฏิบัติการใช้ยา Human Albumin
แบบบันทึก Near Missการบริหารยา (รายวัน)ส่งตึก
ใบลาพักผ่อน
ใบลาป่วย กิจ คลอดบุตร
แบบฟอร์มจัดเก็บตัวชี้วัดความปวด(Acute pain)
หนังสือสัญญาค้างชำระ
สรุปยอดศูนย์พยาบาลเฝ้าไข้พิเศษ โรงพยาบาลศรีนครินทร์
รายงานอุบัติการณ์การเกิดความคลาดเคลื่อนในการจ่ายยา
พยบ.079 รายการข้อวินิจฉัยการพยาบาล
พยบ.078 1-2 แบบบันทึกการพยาบาลเพื่อป้องกันและการดูแลผู้ป่วยที่มีแผลกดทับ
พยบ.076 (ใหม่) 18 มิ.ย.53 MEDICATION RECORD
พยบ.075 ใบส่งต่อเพื่อการพยาบาลต่อเนื่อง
 
 
Powered by Phoca Download