Up

ภาวะผู้นำวันที่ 10-17 มิ.ย.58

เอกสารหมายเลข 9 อ อภิญญา 3 outcomes research_รพ ศรี58
เอกสารหมายเลข 6.3 อ รัชตวรรณ แบบสำรวจตนเองของ HN ในการทำนิเทศ
เอกสารหมายเลข 6.4 อ รัชตวรรณ โจทย์เพื่อฝึกทักษะการนิเทศงาน
เอกสารหมายเลข 6.2 อ รัชตวรรณ แบบประเมินความรู้ ความเข้า เกี่ยวกับแนวคิดนิเทศทางคลินิกในงานพยาบาล
เอกสารหมายเลข 6.1 อ รัชตวรรณ แบบประเมินแบบดูพัฒนาการ
เอกสารหมายเลข 6 ผศ รัชตวรรณ การนิเทศ_new-5 มิถุนายน 58
เอกสารหมายเลข 1 ดร ลัฆวี พัฒนาผู้นำ 8 june 2015
เอกสารหมายเลข 2 ผศ ดร.วาสนา การใช้ EBP ในการปฏิบัติการพยาบาล
เอกสารหมายเลข 10 ผศ ดร อภิญญา 4 สมรรถนะ_รพ ศรีฯ58
เอกสารหมายเลข 12 รศ ดร มาริสา ภาวะผู้นำที่เอาใจใส่_บรรยายที่ศรีนครินทร์ 10-17 มิ.ย
เอกสารหมายเลข 11.1 ผศ ดร อภิญญา ตัวอย่าง 3 Clinical Pathway_MI
เอกสารหมายเลข 11 ผศ ดร อภิญญา 5 ต้นทุนทางการพยาบาล58
เอกสารหมายเลข 7 ผศ ดร อภิญญา 2 CM outcomes รพ ศรีฯ
เอกสารหมายเลข 8 ผศ ดร อภิญญาOutcomes Model thai nu28
เอกสารหมายเลข 4 ธิดารัตน์ นำเสนอตัวอย่างการพัฒนา EBP
 
 
Powered by Phoca Download