แผนกการพยาบาลอายุรกรรม เป็นส่วนในการขับเคลื่อนพลังสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 จัดประชุมวิชาการ “อายุรกรรม 4.0” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อ มุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ กล่าวรายงานโดย ดร.เอื้อนจิต พานทองวิระยะกุล และเปิดโดย คุณกาญจนา สิมะจารึก หัวหน้างานบริการพยาบาล

ณ ห้องประชุมมิตรภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 17 สิงหาคม 2561161115