วันที่ 19-20 สิงหาคม 2566 งานการพยาบาลเฉพาะทางและสนัลสนุนการบริการ จัดโครงการ "สัมมนาพัฒนาบุคลากรการพยาบาลเฉพาะทางสู่ความเป็นเลิศด้านบริการพยาบาล" ณ นาฝายคันทรีวิว&รีสอร์ท เพื่อจัดทำแผนและถ่ายทอดแผนในปีงบประมาณ 2567 โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งหมดประมาณ 40 คน