Up

แบบฟอร์มการรายงานตัวกลับเข้ารับราชการ

รายงานตัวกลับกรณีลาเพิ่มพูน
รายงานตัวกลับกรณี ลาศึกษาในประเทศ
แบบรายงานตัวกลับกรณี ศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ดูงาน ณ ต่างประเทศ
แบบรายงานตัวกลับกรณี ประชุม สัมมนา เสนอผลงาน อบรม ระยะสั้น
รายงานตัวกลับเข้ารับราชการ (กรณีไปประชุม อบรม สัมมนา ระยะสั้น ศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ
รายงานตัวกลับเข้ารับราชการ (กรณีลาศึกษา ฝึกอบรม ระยะยาว ณ ต่างประเทศ)
รายงานตัวกลับเข้ารับราชการ(ไปประชุมอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน ภายในประเทศ)
รายงานตัวกลับเข้ารับราชการ(ลาศึกษา ฝึกอบรม ภายในประเทศ)
 
 
Powered by Phoca Download