สัมมนาทบทวนแผนพัฒนาระบบการพยาบาลPremium ICU 29-30 มีนาคม 2562 ณ วรัญญ รีสอร์ท อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย