ยินดีต้อนรับ

แผนกผู้ป่วยระยะวิกฤตยินดีต้อนรับ

            แผนกผู้ป่วยระยะวิกฤต ให้บริการดูแลรักษาตลอด 24 ชั่วโมงสำหรับ ผู้ป่วยหนัก ที่มีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต และมีการทำงานของอวัยวะสำคัญต่างๆ ล้มเหลว โดยมีการตรวจวินิจฉัย รักษา และเฝ้าระวังสภาวะของผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย ภายใต้ความรู้และประสบการณ์ของคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางผู้ป่วยวิกฤติโดยตรง พร้อมทีมพยาบาลผู้มีความชำนาญพิเศษรวมถึงพยาบาลเชี่ยวชาญการดูแลผู้ป่วยวิกฤต มีความร่วมมือของแพทย์เฉพาะทางและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในสาขาอื่นๆ ตามภาวะการเจ็บป่วยระบบต่างๆ ของผู้ป่วย ร่วมตัดสินใจและวางแผนการรักษา มีการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

การบริการ

  • ดูแลรักษาผู้ป่วยวิกฤติในทุกระบบ สามารถให้การดูแลและเฝ้าระวังการรักษาผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับการทำหัตถการพิเศษ เช่น การใส่สายสวนเพื่อวัดความดันในหลอดเลือดดำ การใส่สายสวนเพื่อใช้สำหรับฟอกไต การใส่ท่อช่วยหายใจ การตรวจสวนหัวใจ ผู้ป่วยหลังผ่าตัดเปิดทรวงอกที่ต้องใช้เครื่องฟอกออกซิเจนในเลือดแทนการทำงานของปอด (ExtraCorporeal Membrane Oxygenation : ECMO)
  •  ผู้ป่วยเด็กที่มีภาวะแทรกซ้อนผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน ผู้ป่วยผ่าตัดสมอง หรือผู้ป่วยหลังผ่าตัดอื่นๆ ที่จำเป็นต้องได้รับการ ดูแลอย่างใกล้ชิด ผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ช่วยชีวิต เช่น เครื่องช่วยหายใจ เครื่องกระตุ้นหัวใจ เป็นต้น
  • รับย้ายผู้ป่วยหนักจากสถานพยาบาลอื่น  แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะให้คำปรึกษาแก่แพทย์ประจำแผนกฉุกเฉินและแผนกอายรุกรรม/ศัลยกรรม พร้อมทั้งประสานงานกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในแต่ละโรคของผู้ป่วย เพื่อวางแผนและเตรียมความพร้อมในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย รวมถึงความพร้อมของแพทย์และพยาบาลในการรอรับผู้ป่วยในแต่ละหอผู้ป่วย ตลอดจนอุปกรณ์ที่จำเป็นทุกชนิด เช่น เครื่องช่วยหายใจ เครื่องฟอกไต ตามอาการส่งต่อ ก่อนผู้ป่วยมาถึง เพื่อให้มีความปลอดภัยสูงที่สุด

 

สามารถทำความรู้จักพวกเราเพิ่มเติมได้ผ่านทางเว็ปไซต์คลิกเลย>>  https://sites.google.com/view/icumdkku/Home

 

บริบท


วสยทศน

โครงสร้างบุคลากร

***

เอกสาร/คู่มือ

***

สรุปงานประจำปี

***


กิจกรรม

   วันนี้11เม.ย2567 

          พี่น้องชาว ICU งานการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต1,2 และ 3 ร่วมสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรพี่พี่ผู้อาวุโส เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย วันสงกรานต์ ที่ชั้น6 สว.

>> ติดตามข่าวสารและกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เว็ปไซต์งานการพยาบาลวิกฤตตามลิงค์ข้างล่าง

https://sites.google.com/d/1LFfOAPMUoI6vhvNvcXrdkXjpCfYUnhLZ/p/1hPfcNumDq_4VlCg67gUeJf8Qt0KBuqAe/edit

 

ติดต่อเรา

***