กิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อรับcase covid

โดยหน่วยควบคุมการติดเชื้อ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยลัยขอนแก่น

กิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อมบุคลากรแผนกกุมารเวชกรรมเพื่อรับcase covid ถูกจัดขึ้นในวันที่23 เมษายน 2563  โดยมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมากดังภาพ