โครงการอบรมพัฒนาบันทึกทางการพยาบาล แผนกการพยาบาลจักษุ โสตศอ นาสิก และลาริงซ์ งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2564 ณ ห้องกวี ทังสุบุตร อาคารเรียน รวม ชั้น 6 วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 - 16.00 น.

 

ภาพประเภท JPEG 143