แผนกการพยาบาลจักษุโสต ฯ ได้จัดโครงการนำเสนอบทความด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564  ณ ประชุมกวี ทังสุบุตร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

IMG 6158 2