แผนกการพยาบาลห้องผ่าตัดและฝ่ายวิชาการ งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะจัดวิชาการประจำปี 2562 โดยมีหัวข้อคือ "โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทางการพยาบาลด้านการพยาบาลด้านการพยาบาลผู้ป่วยสูงอายุที่ได้รับการผ่าตัด และส่องตรวจ" ในวันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม 89 พรรษา 

 

 20190621093609