Up

แบบฟอร์มต่างๆของงานบริการพยาบาล

แบบฟอร์มการดูแลต่อเนื่อง(พย.บ075)
แบบฟอร์มการขอรับศพ
แบบฟอร์มการส่งศพ
แบบฟอร์มสำหรับปรึกษา การพยาบาลเฉพาะทาง
ASSESSMENT FORM (PSYCHIATRY) ปรับ 7มี.ค. 60
แบบประเมินภาวะสุขภาพและความเสี่ยงเบื้องต้นของผู้สูงอายุ
แบบประเมินภาวะซึมเศร้าและฆ่าตัวตาย (2Q, 9Q, 8Q)ปรับปรุงครั้งที่2( 5 พ.ค.60)
แนวทางการปฏิบัติการให้คำปรึกษาการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้าและเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย (7 ก.ย.59).docx
แนวทางปฏิบัติการให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตสำหรับบุคลากรงานบริการพยาบาล (7 ก.ย.59).doc
แบบแจ้งความประสงค์เพื่อขอรับความช่วยเหลือสำหรับผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี
audit การปฏิบัติ fall
audit การปฏิบัติ fall ผู้สูงอายุ
แบบประเมิน fall ผู้สูงอายุ
แบบประเมิน fall edmonson
แบบประเมิน fall Morse
แบบประเมิน fall hendrich II
ระเบียบปฏิบัติ เรื่องการประเมินความเสี่ยงและการพลัดตกหกล้ม
รวม (พ.71)
MR(พยบ.076)
 
 
Powered by Phoca Download